De EFT ‘Houd me vast’ video portal is een online relatie zelfhulp voor stellen en een trainingstool voor ‘Houd me vast’ therapeuten.

Services

User Experience Design
Visual Design
Front-end Development
Back-end Development
Video & animatie
Concept
E-Learning

Vraag

Stichting EFT Nederland bood een traditionele, dat wil zeggen fysieke, ‘Houd me vast’ relatietrainingen voor stellen alsook trainingen voor ‘Houd me vast’ therapeuten aan. De ‘Houd me vast’ cursus richt zich op het vergroten van de verbinding in de relatie. Voor de trainingen werd Engelstalig video materiaal gebruikt. Dit sloot niet goed aan bij de Nederlandse doelgroep. Zowel de taal als de culturele verschillen bleken in de praktijk (te) groot. Vanuit de initiële behoefte aan vervanging van Engelstalige videomateriaal is een innovatief online edu-format en businessmodel ontwikkeld. 

Het doel van de Stichting EFT-Nederland is het verbeteren van (partner)relaties in Nederland. EFT verzorgt zowel de basistraining, de verdiepingstraining als de 'Houd me vast'-training in het Nederlands. Daarnaast biedt EFT therapeuten een platform waar ze elkaar vragen kunnen stellen en op de hoogte kunnen blijven van de nieuwste ontwikkelingen en stimuleert het wetenschappelijk onderzoek naar EFT voor verdere verfijning van het model en het vergroten van de toegankelijkheid.

Concept

Om het ‘Houd me vast’ model effectief aan stellen aan te leren zijn de Video’s met ‘Houd me vast’ gesprekken met echte stellen belangrijk. Hoe krijgen we authentieke, echte, gesprekken met stellen, over gevoelige onderwerpen op gang, in het bijzijn van een camera?  

Dit heeft na flink brainstormen en een intensieve voorbereiding geresulteerd in een creatieve, innovatieve en vruchtbare aanpak door een compleet verzorgd weekend te organiseren op een bijzondere buitenlocatie met 5 stellen, top EFT-therapeuten en een professionele filmploeg. We filmden gedurende een weekend alle stellen en de (7) stappen die zij namen om weer nader tot elkaar te komen en zich weer met elkaar te verbinden.

In het verlengde daarvan is een Online Portal ontwikkeld waarin de video’s beschikbaar werden gesteld inclusief een onderliggende business en verdienmodel.

Uitwerking

Na de opnames volgende een intensief editing proces waarbij analyse van de gesprekken en verbinding met de EFT methodiek plaats vond. Dit resulteerde in een aanbod van 113 ‘Houd me vast’ video’s. Na afronding van video productie fase is een Video Portaal voor het ‘Houd me vast’ videoaanbod ontwikkeld.

Het online video portal ‘Houd me vast’, biedt toegang tot de video’s van 5 stellen die de 8 sessies van het ‘Houd me vast’ programma live (niet geacteerd) hebben doorlopen gedurende een weekend. Ook staat hier een video uitleg van alle 8 ‘Houd me vast’ sessies waarin de theorie begrijpelijk wordt toegelicht.

Organiq ontwikkelde de productie van idee tot uitvoering. Organiq ontwikkelde het concept, maakte de vormgeving, verzorgde de regievoering en uitvoering in samenspraak met partners, de editing van het materiaal tezamen met de experts van de Stichting EFT Nederland, en leverde de techniek voor de ontwikkeling van een online video portal. Voor de video portal werd een carrousel interface ontwikkeld geschikt voor zowel desktop als mobiel.

De ‘Houd me vast’ Training is een relatieoplossing die in 8 bijeenkomsten stellen verschillende onderwerpen met elkaar laat bespreken zoals:

  • emoties in liefde en verbinding / hechting
  • (destructieve) patronen binnen relaties
  • opzoeken en vinden van de pijnplekken van vroeger
  • bouwen aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

Resultaat

Het project resulteerde in echte relatiegesprekken met 5 stellen die, met camera erbij, ruimte te geven aan pure emoties en om stil te staan bij thema’s als eenzaamheid, vreemdgaan, afwijzing, maar ook bij vergeving en contact maken. De stellen beschrijven het achteraf als een ‘zeer waardevolle reis door elkaars binnenwereld’ waarin ze ‘elkaar zoveel beter hebben leren kennen’. 

De reacties van de stellen (en in het verlengde therapeuten), waren zeer positief en ook de beelden zijn heel krachtig en emotioneel geworden.

Het EFT relatietherapie videomateriaal wordt jaarlijks gebruikt door honderden relatietherapeuten en stellen in Nederland. Vertaling en adaptatie van het materiaal om ook in het buitenland relaties van stellen te versterken is onderweg.

Meer weten?

Andries van Vugt