Ouders Inc is een online training die jonge ouders laagdrempelig voorbereidt op de uitdagingen van het ouderschap.

Services

User Experience Design
Visual Design
Front-end Development
Back-end Development
Video & animatie
Concept
E-Learning

Vraag

Hoe kunnen we ouders met jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar ondersteunen in een (in)spannende tijd van opvoeding en verzorging? Het doel is om burn-out, (emotionele en ontwikkelings-) problemen bij kinderen, relatieproblemen en vechtscheidingen te voorkomen. Organiq is gevraagd de Online Interventie te ontwikkelen. 

Ouders Inc wil een rol in spelen in de educatie en voorlichting en biedt interventies aan.

Concept

Hoe leren we jonge ouders in een inspannende periode, zowel fysiek als mentaal, samen als een team te werken en de uitdagingen van het ouderschap samen aan te gaan? We kozen voor een digitale oplossing omdat jonge ouders, met de zorg voor een jong kind, weinig tijd en gelegenheid hebben om een fysieke cursus te volgen.

De leerapp moet interactief, motiverend en verleidend zijn. Daarvoor wordt ingezet op een gamified cursus die interactief, (gebruik van beeld, video en interactie), anoniem en begrijpelijk (begrijpelijke Nederlandse taal) is. We moesten daarbij uitgaan van een doelgroep die beperkte tijd en soms aandacht heeft.  

Een online interventie is een krachtig middel blijkt uit breed onderzoek. Grote groepen kunnen worden geholpen met een bruikbare multimediale interactieve online-hulp website.

Uitwerking

OudersInc Online Training is een co-parenting online e-Health oplossing die in 10 afleveringen verschillende zaken rondom ouderschap bespreekt van seksualiteit tot geld problemen en omgang met familie en vrienden. Elke aflevering bestaat uit een videoaflevering van 10 minuten, praktische tips, tools en oefeningen over 10 herkenbare onderwerpen.

Organiq ontwikkelde de cursus van idee tot uitvoering. Organiq leverde de didactische uitwerking op basis van expert content (waaronder de Vrije Universiteit, Opvoeden.nl, NVRG, Baby Erbij, Family Factory, Triple P, Gemeenten en vele ouders…), ontwikkelde digitale oefeningen, video’s, de gamification strategie, voerde UXD en focus onderzoek onder én met de doelgroep uit en leverde de techniek voor de online educatieve website.

Wist je dat?
Het scheidingspercentages onder stellen in Nederland zich rond de 40 procent bevindt (CBS, 2018).

Resultaat

OudersInc wordt inmiddels in 70+ gemeenten in Nederland aangeboden en wordt aanbevolen door de Raad van de Kinderbescherming. 

Meer weten?

Andries van Vugt