PostNL/Sprint organisatietransformatie ondersteunen door een gamified kennis en activatiecampagne gericht op medewerkers.

Services

User Experience Design
Visual Design
Front-end Development
Back-end Development
Video & animatie
Concept
Experience show

Vraag

PostNL/Sprint is actief in de zeer competitieve pakketmarkt. Er wordt een interne campagne gestart om de dienstverlening verder te verbeteren. Insteek is de transformatie van Silo’s naar Ketendenken. De medewerkers van Sprint/CBS, werkzaam over de gehele wereld, moeten hier in worden meegenomen en gemotiveerd worden kennis opnemen.

Organiq is gevraagd om een doelgerichte kennis-, motivatie-, en awareness campagne te ontwikkelen; rondom het thema “kansen die ontstaan in een zeer competitieve wereld”.

PostNL is een post-, pakket- en e-commercebedrijf met vestigingen in Nederland, Duitsland, Italië, België en het Verenigd Koninkrijk. PostNL verandert van een traditioneel postbedrijf in een postale en logistieke e-commerce dienstverlener.

Concept

Hoe haken we druk bezette medewerkers werkzaam over de hele wereld aan voor deze transformatie? Hoe leren we hen effectieve nieuwe kennis aan? We ontwikkelden een kennis-, motivatie-, awareness campagne rondom een aantal gamified interventies en een centrale verhaallijn 
(story-telling). 

Wist je dat?
Alle verandering en leren start met Awareness: Waarom moeten we veranderen, waarom moeten we leren?

Voorafgaand zijn interviews gedaan met de belangrijkste stakeholders en het management om gamified interventies te ontwikkelen die parallel liepen aan de transformatiedoelen. 

Uitwerking

Ontwikkeling van gamified interventies gericht op Awareness en Activatie rondom het thema “The Sky is the Limit”. Immersie in de storyline die zich afspeelt in en rondom Dubai vormt het startpunt. We hebben competitie-elementen ingebouwd waarmee we winnaars creëren zonder het risico van demotivatie van verliezers.

Organiq verzorgde in afstemming met PostNL/Sprint vooraf een teaser campagne rondom het thema Dubai, de selectie van belangrijkste kennisgebieden, thema inrichting locatie in Londen, gamified interventies en terugkoppeling van inzichten in de vorm van een management rapportage en presentatie.

Resultaat

Een kennis-, motivatie en awareness campagne als kick-off in Londen van de PostNL/Sprint transformatie gericht op de kansen die ontstaan in een zeer competitieve wereld.

Meer weten?

Andries van Vugt