DSM Delft zocht een laagdrempelige digitale ‘Toegangsinstructie-tool’ voor de DSM Campus (BioTech Campus Delft) geschikt voor een brede doelgroep van medewerkers en relaties.

Services

User Experience Design
Visual Design
Front-end Development
Back-end Development
Video & animatie
E-Learning

Vraag

Ontwikkel een kennisoplossing voor een brede doelgroep waarmee inhoudelijk kennis attractief en effectief wordt aangeboden en getoetst. Daarvoor wordt technische, vormgeving, informatie, kennisoverdracht en didactische expertise gevraagd. 

DSM Delft zoekt een laagdrempelige digitale ‘Toegangsinstructie-tool’ waarmee een brede doelgroep van medewerkers en relaties op een plezierige manier wordt uitgelegd wat de regels inhouden op de industriële DSM Delft site en campus. Daarnaast moet er binnen de webapp getoetst worden of deze regels zijn begrepen. Tot slot moet de tool technisch gekoppeld worden met het bestaande bezoekerssysteem (Nedap/AEOS) en geïntegreerd worden in de overkoepelende veiligheidsketen.

Koninklijke DSM NV is een Nederlands chemie en R&D bedrijf dat wereldwijd actief is en zich vooral toelegt op Gezondheid, Voeding en Bioscience.

Concept

De BioTech Campus Delft Toegangsinstructie-tool is een interactieve kennis webapp voorzien van een visuele interface. De tool is tegelijkertijd een kennis oplossing EN een visitekaartje voor de Campus. Dit vraagt bovenal een User-Centric design.

In deze webapp staat de gebruiker centraal. Welke kennis is relevant voor toegang tot de BioTech Campus Delft? Hoe kunnen we de veiligheid op het campusterrein vergroten? Hoe kunnen we de kennisoverdracht optimaliseren in een zo kort mogelijk tijdsbestek (zodat (productie)processen niet vertraagd of verstoord raken)?


Ons interactief UXD ontwerp, edu-assets, toetsopbouw en strategie heeft op al deze vragen een antwoord gegeven.

Wist je dat?
Dat DSM de missie heeft om een beter leven te creëren voor mensen vandaag en voor toekomstige generaties. De missie wordt ondersteund door onze kernwaarde dat alles wat we doen dient bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Resultaat

De toegangsinstructie-tool is afgestemd op het gebruik en de gebruikersdoelgroep en wordt dagdagelijks door alle bezoekers van het campusterrein gebruikt. We hebben voor het toegangsinstructieproces een attractief en effectief format ontwikkeld geschikt voor een breed publiek. De aanmeldprocedure op de BioTech Campus Delft is versneld en wordt enthousiast ontvangen door gebruik te maken van een uniek leerformat, gebruikerservaring en informatieweergave.

Meer weten?

Rene van der Eijk