BCW Online Training is an interactive training that can be used online and Covid-19 proof.

Services

User Experience Design
Visual Design
Front-end Development
Back-end Development
Concept
E-Learning

Vraag

BCW wil een interactieve en online groepstraining kunnen aanbieden om de vaardigheden die nodig zijn om (Crisis) communicatievaardigheden te kunnen oefenen en aanleren. De Online Training moet dezelfde interactie genereren als traditionele fysieke trainingen. Organiq is gevraagd om het digi edu-format te ontwikkelen. 

BCW verzorgt ondersteuning op alle vlakken van crisiscommunicatie, zodat opdrachtgevers voor, tijdens en na een crisis goed zijn voorbereid. BCW biedt bewustwordingsprogramma’s en trainingsprogramma’s met simulatieoefeningen en digitale cursusmaterialen.

Uitwerking

BWC Online Training. Voor het aanleren en oefenen van de vaardigheden om om te gaan met een crisis situatie is de BCW Online Training ontwikkeld.

Cursisten krijgen de mogelijkheid om vooraf ter voorbereiding, via een mini-survey, een aantal vragen beantwoorden. De online edu-tool stelt cursisten instaat tezamen met de trainer de training te kunnen volgen. In de training doorlopen de cursisten in een Table Top Oefening een crisis scenario waarin keuzes moeten worden gemaakt.

Organiq leverde de techniek en de didactische uitwerking voor de online edu-tool.

Wist je dat?
36% bedrijven klanten verliest door slechte crisis communicatie.

Concept

Hoe leren we mensen in een online setting vaardigheden aan om tijdens een crisis situatie effectief en efficiënt te handelen én te communiceren? We kozen voor een digitale oplossing die zowel vooraf als tijdens de training ingezet wordt om daarmee de trainer te ontlasten en de cursisten een betere leerervaring te bieden om zo effectief de leerdoelen te behalen.

De leerapplicatie moet 1 week vooraf een nul-meting onder de cursisten doen en tijdens de training het verloop, de spelregels uitleggen én de immersie en oefeningen dirigeren. We moesten daarbij uitgaan van een doelgroep die beperkte tijd en soms aandacht heeft. 

Resultaat

BCW bereidt bedrijven voor om goed voorbereid om te gaan met een crisis. Snelle en effectieve crisis communicatie speelt daarin een belangrijke rol. De BCW Online training brengt cursisten digitaal samen en leert de deelnemers zo hoe om te gaan met crises. Het online edu-format ondersteunt en ontlast de trainer en biedt een professionele en aantrekkelijke leeromgeving voor cursisten.

Meer weten?

Rene van der Eijk