Een leer- en samenwerkingstool, ter vervanging van het Viadesk Platform, is ontwikkeld voor ICLEI en PIANOo (Ministerie Economische Zaken).

Services

User Experience Design
Visual Design
Front-end Development
Back-end Development
Concept
E-Learning

Vraag

Aanbestedingen brengen veel kosten met zich mee en zijn moeilijk om te organiseren vooral als deze ook nog eens geografische grenzen overschrijden. Het aandragen van kennis en het bij elkaar brengen van experts rondom aanbestedingen is het startpunt van de uitvraag /aanbesteding waar Organiq een inhoudelijke en technische oplossing voor heeft uitgewerkt.

ICLEI - Local Governments for Sustainability (of kortweg ICLEI) is een internationale niet-gouvernementele organisatie die duurzame ontwikkeling bevordert. ICLEI geeft technisch advies aan lokale overheden om duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Concept

De oplossing bestaat uit een combinatie van leren- en samenwerkingstools geïntegreerd in een 'secure private cloud'.  De opdracht is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de gebruikersgroep. Uiteindelijk bleek dat er vanaf 'the ground up' gerealiseerd moest worden in een enkele tool. De tool is specifiek ontworpen en gebouwd voor inkopers binnen de EU die vanuit diverse locaties samenwerken.

Wist je dat?
Er 169.000 aanbestedingen in 2019 waren in Nederland.

Resultaat

Het EU Procurement Forum is een platform voor kennisdeling, samenwerking en netwerking. Door de gebruiker centraal te stellen en te focussen op co-creatie met leveranciers tijdens de designfase van deze oplossing, wordt het succesvolle EU Procurement Forum ondertussen al gebruikt door meer dan 8.000 EU inkopers en is Pianoo Desk NL onlangs geïntegreerd met 3.000 gebruikers.

Deze oplossing is ook als los product verkrijgbaar bij Organiq voor organisaties en instanties. Neem contact op voor meer informatie.

Meer weten?

Andries van Vugt