Missie

Organiq wil de wereld veranderen door de inzet van interactie en spelelementen.

Al meer dan 10 jaar zijn wij een bewezen expert op het gebied van interactie, voor de meest brede projecten. Deze lijn willen we doorzetten totdat we bekend staan als de interactie expert van Nederland, in 2020 van Europa en daarna over de gehele wereld.

 

Missie Maatschappelijke Participatie

Zelfredzaamheid is steeds belangrijker in de moderne maatschappij. Maar door de bijkomende digitalisering zijn digitale en leesvaardigheden steeds belangrijker geworden en dit is voor velen een grote horde, die ook de maatschappij veel schade kan opleveren. Organiq wil haar steentje bijdragen om dit probleem aan te pakken met haar Missie Maatschappelijke Participatie:

Maatschappelijke Participatie verbeteren door de inzet van interactie en spelelementen.

 

Problemen op het gebied van maatschappelijke participatie zijn er op vele onderdelen:

 

 

En zo gaat de lijst nog een tijdje door.

 

Een foto zegt nu eenmaal meer dan duizend woorden. Hoewel deze gedachtegang in plekken zoals het OV ondertussen wordt doorgevoerd, bestaat het internet helaas nog voornamelijk uit woorden.

Door een focus te leggen op beeldtaal wordt materie gemakkelijker en sneller te begrijpen. Dit gemak motiveert en stimuleert mensen om meer te communiceren met minder woorden, waardoor kennis sneller gedeeld kan worden.

Door het delen van de kennis met minder woorden wordt de materie makkelijker te begrijpen. Deze tweetrapsraket kan zo uiteindelijk zorgen voor meer participatie door laaggeletterden in een beter begrijpbare maatschappij.

 

Deze missie willen we doorzetten tot een nieuwe interaction design beweging binnen Europa en uiteindelijk een betere kennisdeling op scholen in Afrika. E-learning, E-knowledge, E-inclusie.

 

Missie Kids

De missie voor kinderen heeft een duidelijk doel:

Educatie voor kinderen veranderen door de inzet van interactie en spelelementen.

 

Educatie voor kinderen is veranderd en zal blijven veranderen. Maar de achterliggende gedachte blijft hetzelfde: Je moet kinderen in hun kracht zetten om het beste uit zichzelf te kunnen halen.

Nieuwe technologieën zijn hierin geen belemmering en kunnen daarentegen een wereld creëren waarin leren en denken niet alleen leuk is, maar de nieuwe norm wordt. Kinderen moeten dus wereldwijd hun fantasie kunnen gebruiken op spelenderwijs te kunnen leren. Daar zit de echte kracht.

Organiq wil leerinteracties voor kinderen creëren die verder gaan dan het huidige aanbod. Dit doen we al jaren voor verschillende opdrachtgevers die onder de grootste educatie instellingen van Nederland vallen, maar voor ons ligt hier zeker niet de grens. De wereld is groter en wij willen een verschil maken voor ieder kind.

 

Kinderen zijn de toekomst en daar zetten wij met het hele hart voor in. Vernieuwend, grensoverschrijdend, bereikbaar voor iedereen, fun en effectief: Organiq Kids, speel je wijs.Vision